gevel
logo

De historie

Het pand aan de Sint Annalaan 11 kent een rijke historie. Het heeft al zo’n 100 jaar een horecabestemming en heeft, zeer toepasselijk, altijd Aux Arcades geheten.

Van de begintijd is jammerlijk niet zoveel meer bekend. Het is voor en tijdens de oorlog een hotel-restaurant geweest. Een gedeelte van de oorlogsjaren is het een kwartier van de Duitsers geweest.
De foto hiernaast is waarschijnlijk uit de vooroorlogse periode. Zoals u kunt zien, waren de bogen vroeger open en was er een overdekte galerij. De tegenwoordige zitjes voor het raam zouden in die tijd buiten hebben gestaan. De deur was destijds bij de derde boog.

Na de oorlog tot eind jaren 50 is het hotel-restaurant en werd de zaal voor allerlei gelegenheden verhuurd.
Dansschool Bernards is er destijds met danslessen begonnen.

Het pand heeft eind jaren 50 een grote renovatie ondergaan. De bestemming werd hoofdzakelijk café en zaal. Het had waarschijnlijk ook een restaurant, maar dat was ondergeschikt. Destijds stond het pand bekend om de vele feesten en partijen die er gehouden werden.
In al die jaren hebben verschillende uitbaters de revue gepasseerd. Enkele namen die we konden achterhalen: Koch, Pletzers, Drielsma, Schiffeleers, van Elslander.

In de jaren 60 tot half jaren 80 is het bekend geworden als het café van Jean en Annie Krol, voornamelijk café met biljart en zaalverhuur.
Dit was een echt bruin volkscafé met een zeer rijk verenigingsleven. In de hoogtijdagen waren er wel zo’n 20 verenigingen actief. Jarenlang is het een topzaak in Maastricht geweest. De familie Krol heeft het café halverwege de jaren 80 wegens gezondheidsredenen moeten sluiten.

In 1986 hebben Herman en Jeanny Paulissen het café overgenomen. Het pand had geruime tijd leeggestaan en van de oude gloriedagen was helaas niets meer over. Na een moeizame start hebben ze het café uitgebouwd tot een bloeiende zaak. De ommekeer is gekomen na de verbouwing in 1991. Herman en Jeanne hebben tot 2006 de zaak gerund en zijn er ook nu nog regelmatig te vinden.

We beseffen dat dit overzicht niet volledig is. Tussendoor is het pand nog verschillende keren van uitbater en/of bestemming veranderd.
Heeft u nog aanvullingen of noemenswaardige informatie? Wij horen dat graag van u. Neem contact met ons op, of kom een keertje langs om persoonlijk uw verhaal aan John of Luisa te vertellen.

Is er een verband tussen Aux Arcades en In den Ouden Vogelstruijs?
Zo op het eerste zicht natuurlijk niet, maar als we teruggaan in de tijd wel. De vroegere eigenaar van In den Ouden Vogelstruijs, Bèr Schiffeleers, is ooit in Aux Arcades begonnen om vervolgens In den Ouden Vogelstruijs te starten.
Als we het zo bekijken is café Aux Arcades de kraamkamer van het oudste café en de “hoeskamer” van Maastricht.

(met dank aan Herman en Jeanny Paulissen voor alle verstrekte informatie)
gevel jaren50 bar 1986 biljart 1986 stamgasten 1986 zaaltje 1986 gevel jaren 50

©copyright 2010-2013 café Aux Arcades ontwerp: glissy